• Teste
  • Pontul
    Săptămânii
  • Resurse
  • Evenimente
  • Calculatoare
  • Știri

Mai sunt doar 4 zile până la termenul limită pentru depunerea Declaraţiei Unice la ANAF

26 Iul 2019
Ştiri

Declaraţia fiscală Unică pe 2019 are termen de depunere până la  31 iulie. Ea trebuie completată şi depusă la ANAF de către persoanele fizice care realizează venituri pentru carecare datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii.

Declarația trebuie depusă și de către persoanele fizice care nu realizează venituri, dar optează pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, în cazul în care vor să fie asigurate la medicina de stat, dar n-au venituri pentru care contribuţia ăs se plătească automat.

Declarația se depune inclusiv, de către persoanele fizice care au obligaţia:

- declarării impozitului pe veniturile realizate din România sau/şi din străinătate în anul 2018;

- declarării impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza din România în anul 2019;

- declarării venitului estimat pentru încadrarea ca plătitor de contribuţii sociale pentru anul 2019 şi, după caz, a declarării contribuţiilor sociale datorate în anul fiscal 2018.

Declaraţia se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, în cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal şi a celor care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal (chirii). Pentru arende nu se depune.

Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice poate fi corectată de contribuabili din proprie iniţiativă, ori de câte ori informaţiile actuale nu corespund celor din declaraţia depusă anterior, prin depunerea unei declaraţii rectificative.

Declaraţia rectificativă se întocmeşte pe acelaşi formular, bifându-se cu X căsuţele aflate pe prima pagină a formularului (capitolul I "Date privind impozitul pe veniturile realizate şi contribuţiile sociale datorate în anul 2018" şi/sau capitolul II "Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România şi contribuţiile sociale datorate în anul 2019", după caz).

Găsiţi aici ghidul ANAF de completare a Declaraţiei Unice

La rectificarea declarației se vor avea în vedere următoarele:

- declarația inițială este declarația care nu are nicio bifă de rectificativă selectată;

- este permisă depunerea unei singure declarații inițiale;

- declarația rectificativă este declarația cu cel puțin o bifă de rectificativă selectată (la capitolul I sau capitolul II sau la ambele capitole);

- o declarație rectificativă care rectifică ambele capitole (capitolul I și capitolul II) trebuie sa aibă ambele bife de rectificare selectate.

Declaraţia se depune, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, respectiv:

- prin intermediul serviciului "Spaţiul privat virtual", disponibil pe site-ul www.anaf.ro

- prin intermediul serviciului "Depunere declarații", disponibil pe portalul www.e-guvernare.ro pe baza certificatului digital calificat.

De asemenea, contribuabilii pot solicita sprijin și funcționarilor din cadrul organelor fiscale locale, în cadrul cărora există personal special instruit pentru a acorda îndrumare și asistență pentru depunerea Declarației unice.

ÎNTREABĂ EXPERTUL

Întreabă expertul

Ai întrebări? Avem răspunsuri!

ABONARE LA NEWSLETTER

Newsletter

Abonare la Newsletter