• Teste
  • Pontul
    Săptămânii
  • Resurse
  • Evenimente
  • Calculatoare
  • Știri

Unde trebuie să plăteşti taxele dacă ai domiciliu şi în ţară şi în străinătate

06 Mai 2019
Resurse

Dacă o persoană fizică este considerată rezidentă atât în România, cât și în străinătate, trebuie să plătească taxele doar în statul în care are domiciliul, respectiv locuința permanentă aflată la dispoziția sa.

O locuință se consideră permanentă dacă este proprietatea personală a ei, dacă aceasta este închiriată de persoana respectivă sau dacă rămâne disponibilă oricând pentru această persoană și/sau familia sa.

Dacă persoana deține o locuință permanentă aflată la dispoziția sa în ambele state, plăteşte taxele numai a statului în care își are centrul intereselor vitale, respectiv în statul cu care relațiile sale personale și economice sunt mai apropiate.

Dacă nu poate fi determinat statul în care persoana are centrul intereselor vitale sau dacă respectiva persoană nu deține o locuință permanentă aflată la dispoziția sa în niciunul dintre state, se consideră că este rezidentă a statului în care aceasta locuiește frecvent. Astfel, se vor avea în vedere șederile pe care le are persoana respectivă în toate locurile din același stat.

Dacă persoana locuiește în mod obișnuit în ambele state sau nu locuiește în niciunul dintre ele, se va considera că persoana respectivă este rezidentă a statului a cărui naționalitate/cetățenie o are.

Românii, cu domiciliul în România, vor completa înainte de plecarea în străinătate formularul "Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la plecarea din România" înaintea deplasării în străinătate, cu informațiile cunoscute la data completării.

Dacă ulterior înregistrării acestui formular, persoana obține documentul care atestă schimbarea rezidenței într-un stat, aceasta completează un nou formular cu informațiile actualizate, la care anexează documentul de rezidență fiscală emis de autoritatea competentă a statului respectiv. Persoana continuă să fie considerată rezidentă în România, având obligație fiscală integrală până la data schimbării rezidenței. Prevederile fac parte dintr-un Ghid făcut de Ministerul Finanţelor şi se referă strict la ţările cu care România are încheiată convenţie pentru evitarea dublei impozitări.

ÎNTREABĂ EXPERTUL

Întreabă expertul

Ai întrebări? Avem răspunsuri!

ABONARE LA NEWSLETTER

Newsletter

Abonare la Newsletter