• Teste
  • Pontul
    Săptămânii
  • Resurse
  • Evenimente
  • Calculatoare
  • Știri

Statul plăteşte să-ţi pui singur panouri solare şi să nu mai plăteşti curentul

22 Iul 2019
Resurse

Există un program pe care statul român îl pregăteşte chiar zilele acestea prin care promite să plătească în locul tău instalarea de panouri solare pentru producerea de curent pentru locuinţa personală. 

Cine se poate califica la asta? Persoana fizică cu domiciliul în România, proprietarul imobilului construcţie pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice. Sau, poţi avea doar acordul tuturor proprietarilor cu privire la implementarea proiectului, în situaţia în care imobilul construcţie pe care se amplasează sistemul de panouri solare este deţinut în coproprietate.

Imobilul nu trebuie să facă obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun sau al unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică.  De asemenea, nu trebuie să ai datorii la bugetul de stat şi la bugetul local. Dacă aceste condiţii simple sunt îndeplinite, te poţi deja gândi să-ţi obţii independenţa faţă de furnizorii de curent.

Ce şi cum finanţează statul

Sunt finanţate de către stat toate cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere minimă instalată de 3kWp (sistemul de panouri fotovoltaice, invertor, conexiuni, tablou electric). Se decontează şi cheltuielile cu montajul şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice, socotit la 15% din costurile echipamentelor şi instalaţiilor electrice.  TVA e de asemenea decontată.

Finanţarea se acordă în procent de până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 20.000 lei.

Da, trebuie să depui o cerere

Ce trebuie să faci? Depui o cerere de finanţare. Mai multe detalii primeşti la Primăria de care aparţii. Apoi, trebuie să te mai prezinţi cu actul de identitate, extras de carte funciară din care să rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului construcţie pe care se va implementa proiectul, certificat că nu ai datorii la Fisc, de la ANAF,  certificat că n-ai datorii la taxele locale, de la Primărie. 

Totuşi, cum îşi dă seama autoritatea că eşti serios în demers. Păi vei avea nevoie de o înscriere a ta la instalatorul de panouri solare validat. Un precontract, care să ateste că te-ai dus la un specialist care va monta instalaţia. Instalatorul e cel care rezervă suma solicitată. În cadrul programului există o listă cu instalatori agreaţi de stat. Nu este publică încă, pentru că programul abia ce se face, dar e bine să fii pregătit, pentru că nu mai durează mult şi va porni.Trebuia să fie operaţional luna aceasta, dar statul mai lucrează la nişte detalii.

Cu cei care comunică avizul tehnic de racordare în termenul de 90 de zile, AFM semnează contractul de finanțare nerambursabilă.  Implementarea proiectului se realizează în termen de 8 luni de la semnarea contractului de finanţare nerambursabilă, termen în care beneficiarul final depune la instalatorul validat certificatul de racordare şi încheie cu acesta toate formalităţile privind recepţia sistemului de panouri fotovoltaice, emiterea facturii şi plata contribuţiei proprii. 

Nerespectarea acestui termen conduce la neplata sumelor din partea AFM.

În fapt, lucrurile se petrec aşa: beneficiarul finanțării achită instalatorului contribuția proprie (ex. de calcul - în situația unei investiții cu valoarea totală de 22.230 lei, finanțarea acordată este de 20.000 lei pentru o putere instalată de cel puțin 3kWp, iar contribuția proprie a persoanei fizice este de 2.230 lei; în situația în care investiția are o valoare totală de peste 22.230, finanțarea este de 20.000 lei, iar persoana fizică susține diferența.


 

ÎNTREABĂ EXPERTUL

Întreabă expertul

Ai întrebări? Avem răspunsuri!

ABONARE LA NEWSLETTER

Newsletter

Abonare la Newsletter