• Creditare
  Responsabilă
 • Teste
 • Pontul
  Săptămânii
 • Resurse
 • Evenimente
 • Calculatoare
 • Știri
 • Curs de educatie financiara

Bun sau rău platnic, orice client are nevoie de Biroul de credit pentru a accesa un credit

13 Dec 2019
Resurse

Înființat ca urmare a creșterii peste așteptări a nivelului creditelor neperformante, Biroul de Credit este instituția care furnizează date despre persoanele fizice. Datele furnizate de Biroul de credit sunt un scurt istoric privind comportamentul de plată al celui care vrea sa acceseze un credit. La ora actuală, Biroul de Credit furnizează și date pozitive și date negative despre respectiva persoană.

Datele sunt eliberate la cererea băncii, dar numai cu acordul clientului. Biroul de Credit este o societate pe acțiuni (acționari sunt 25 bănci) care se ocupă de colectarea și prelucrarea datelor privind persoane fizice care au contractat credite de la bănci sau IFN-uri, produse de leasing sau asigurări.
Biroul de Credit gestionează date negative, informații referitoare la întârzierile la plata ratelor scadente (mai mari de 30 de zile calendaristice) furnizate de cele 33 de bănci și 24 de IFN-uri care participă la sistem. Datele pozitive furnizate de Biroul de Credit sunt informații referitoare la fiecare credit/leasing deținut de persoana fizică, de natură a contribui la evaluarea gradului de îndatorare și al bonității acestuia de către o banca sau IFN, frecvența și promptutudinea plății ratelor și istoricul acestora pe maxim 4 ani în urmă.

Tot Biroul de Credit raportează și fraudulenții - persoane care au săvârșit o infracțiune sau contravenție în relația directă cu un participant și atenționează banca în cazul apariției unor declarații cu inadvertențe - date neconforme cu realitatea furnizate de persoane fizice la momentul solicitării creditului.
Datele negative, fraudulenții și declarațiile cu inadvertențe se transmit Biroului de Credit de către participanți zilnic, în format electronic. Datele negative (inclusiv cele rezultate din aplicarea comisioanelor sau din majorari ale ratei dobânzilor), datele pozitive și cele referitoare la inadvertențe și la fraudulenți, se transmit de către instituțiile de credit către sistemele de evidență de tipul birourilor de credit numai după înștiințarea prealabilă a persoanei vizate.

Înștiințarea se face cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de data transmiterii (pentru datele negative) și la data încheierii contractului de credit (pentru datele pozitive). Stocarea datelor în sistem și afișarea lor în Raportul de Credit se face pe o perioadă de 4 ani de la data achitării ultimei rate restante sau de la data ultimei actualizări transmise de către bancă/IFN.

Informațiile din bazele de date ale Biroului de Credit pot fi consultate de instituțiile bancare și non-bancare atunci când li se solicită acordarea unui produs de tip credit sau de asigurare, sau atunci când monitorizează comportamentul propriilor debitori. Persoanele fizice care doresc să cunoască datele cu care sunt înscrise la Biroul de Credit, pot solicita acestuia eliberarea unui Raport de Credit.