• Creditare
  Responsabilă
 • Teste
 • Pontul
  Săptămânii
 • Resurse
 • Evenimente
 • Calculatoare
 • Știri
 • Curs de educatie financiara

Ești pensionar sau te apropii de pensie? Guvernul a schimbat regulile. Poți munci cu salariu întreg și pensie, până la 70 de ani, dar nu în orice condiții

23 Mar 2021
Carieră

Reguli noi pentru toți pensionarii, cuprinse într-un proiect de lege elaborat de Guvernul României. Angajații își vor putea prelungi stagiul de muncă până la 70 de ani, indiferent că lucrează în mediul privat ori la stat, în timp ce pensionarii de la stat care continuă să și lucreze vor trebui să opteze pentru una dintre cele două forme de venit.

" Având în vedere constrângerile bugetare și reducerea costurilor suportate din bugetul de stat în privința cheltuielilor de personal, proiectul de lege propune o revizuire a legislației aplicabile în cazul cumulului pensiei cu salariul și o alternativă prin care un angajat din sistemul public poate opta între pensie și veniturile salariale aferente raportului de muncă. De aceea, în sistemul public, posibilitatea continuării activității este însoțită de suspendarea plății pensiei.", precizează, printre altele, expunerea de motive care însoțește proiectul de lege.

Potrivit documentului, persoanele care aleg să muncească până la 70 în mediul privat pot solicita și înscrierea la pensie. Redăm , mai jos, primele trei articole de lege

" (1)Persoanele care desfășoară activități în baza unui contract de muncă,  a unui raport de serviciu sau a unui  act de numire în funcție,  după caz, pot continua activitatea, la cerere, până la împlinirea vârstei de 70 de ani.

(2) Cererea privind menținerea în activitate în condițiile alin.(1) se depune la unitatea angajatoare, cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de împlinirea vârstei legale de pensionare.

(3) Persoanele care îndeplinesc condițiile pentru pensionare pot solicita înscrierea la  pensie potrivit legii și anterior împlinirii vârstei de 70 de ani, chiar dacă au optat pentru continuarea activității potrivit alin. (1). Cererea de încetare a activității se depune la unitatea angajatoare cu 60 de zile calendaristice înainte de data pensionării.".

Cumul interzis la stat

Situația nu este similară și în cazul celor care obțin venituri de la stat. Iată cele mai importante prevederi care îi vizează:

"(1) Persoanele care desfășoară activități în baza unui contract de muncă, a unui raport de serviciu sau a unui act de numire în funcție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, indiferent de modul de finanțare și subordonare, precum și în cadrul regiilor autonome, societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale la care capitalul social este deținut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială  și care au și calitatea de pensionari ai sistemului public de pensii/ sistemului pensiilor militare de stat/ beneficiari ai pensiilor de serviciu au obligația ca, în termen de 30 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei legi, să își exprime în scris opțiunea pentru menținerea în activitate în baza aceluiași contract de muncă, raport de serviciu sau act de numire, după caz, până la împlinirea vârstei de 70 de ani sau pentru încetarea contractului de muncă, raportului de serviciu sau a actului de numire în funcție, după caz.

(2)  În situația în care persoanele prevăzute la alin. (1) au optat pentru menținerea în activitate, se suspendă plata pensiei începând cu luna următoare exprimării opțiunii.

(3) Persoanele care au calitatea de pensionari și continuă activitatea în condițiile alin. (1) pot opta, la cerere, pentru reluarea plății pensiei și încetarea raporturilor de muncă oricând, până la împlinirea vârstei de 70 de ani. Cererea de încetare a activității se depune la unitatea angajatoare cu 60 de zile calendaristice înainte de data pensionării.""