• Teste
 • Pontul
  Săptămânii
 • Resurse
 • Evenimente
 • Calculatoare
 • Știri

Știai că îți vei putea obliga furnizorul de electricitate să îți reducă facturile și să îți ofere condiții speciale? Legea are prevederi clare

09 Ian 2020
Bugetul tău

Sute de mii sau chiar peste un milion de români vor putea beneficia de facilităâi importante în relația cu furnizorul de energie electrică. Iar aceste facilități nu se opresc doar la prețuri mai mici pentru curentul  ci și la forme de comunicare speciale cu furnizorul sau chiar imposibilitatea ca anumiți consumatori să fie deconectați pentru neplată. Binențeles, nu toată lumea poate beneficia de aceste facilități, dar există o largă categorie de români care o vor putea face. Este vorba despre consumatorii vulnerabili, care sunt deja definiți, în linii mari de către lege și care vor beneficia în curând de o încadrare clară. După ce criteriile vor fi stabilite nu mai rămâne decât cei care se încadrează să își anunțe furnizorul de energie. Dar iată care sunt facilităție prevăzute de lege:

 

 1.  acces la punctul unic de contact şi/sau, după caz, la punctele de informare regională/locală prin modalităţi specific adaptate necesităţilor clienţilor vulnerabili din motive de sănătate/vârstă;
 2.  la solicitarea clientului vulnerabil care este titular al contractului de furnizare a energiei electrice, relaţia sa cu furnizorul se poate desfăşura prin intermediul unei terţe persoane, desemnată în scris de acesta să realizeze şi să transmită autocitirea indexului contorului, să primească facturile/notificările/sesizările, să depună notificări/cereri etc. în numele şi pe seama titularului locului de consum;
 3. la solicitarea clientului vulnerabil, transmiterea condiţiilor comerciale de furnizare a energiei electrice, a facturilor, a notificărilor, a plângerilor sau a oricăror materiale informative, pe cale electronică, într-un format care este compatibil cu programele de citire a documentelor.
 4. reduce la minim întreruperile planificate şi le notifică titularului de contract de furnizare, direct sau prin intermediul furnizorului, conform art. 69 alin. (3) lit. a);
 5. rezolvă cu prioritate întreruperile neplanificate apărute într-o zonă de reţea în care sunt clienţi vulnerabili din această categorie;
 6. asigură o sursă suplimentară de alimentare a locului de consum în cel mai scurt timp de la momentul în care primeşte informaţia de la furnizor privind încadrarea clientului în această categorie.Este interzisă deconectarea de la reţeaua electrică a clienţilor vulnerabili, inclusiv în situaţii de criză de energie electrică.

În prezent, consumatorul vulnerabil este definit prin lege, în linii mari, iar autortiățile urmează să publice și criteriile punctuale. Iată ce înseamnă, acum, client vulnerabil.

 1. are venituri reduse, situate până la un prag stabilit de instituţiile statului cu atribuţii în domeniul protecţiei sociale;
 2. titularul contractului de furnizare a energiei electrice declară pe propria răspundere că la locul de consum locuieşte o persoană care din motive de sănătate, pe baza documentelor eliberate de instituţii medicale abilitate/vârstă, necesită continuitatea alimentării locuinţei cu energie electrică.

Iată și condițiile și obligațiile:

Dacă un client vulnerabil îndeplineşte cumulativ condiţii prevăzute la alin. (1), acesta beneficiază de facilităţile corespunzătoare fiecărei categorii. În măsura în care autorităţile/instituţiile relevante/abilitate au stabilit criterii şi reguli privind clienţii vulnerabili pe motive de venituri reduse, precum şi încadrarea clienţilor vulnerabili pe criterii de sănătate/vârstă, furnizorul trebuie să ţină seama de acestea.

Furnizorul de energie electrică are obligaţia să comunice OR în maximum 3 zile lucrătoare încadrarea unui client casnic drept client vulnerabil din motive de sănătate/vârstă, iar OR are obligaţia să ţină evidenţa acestor clienţi.

 

Sursa foto: Pixabay

 

ÎNTREABĂ EXPERTUL

Întreabă expertul

Ai întrebări? Avem răspunsuri!

ABONARE LA NEWSLETTER

Newsletter

Abonare la Newsletter