• Teste
  • Pontul
    Săptămânii
  • Resurse
  • Evenimente
  • Calculatoare
  • Știri

E mai bine să-i zici creditorului dinainte că nu ai bani de următoarea rată. Nimeni nu vrea procese

20 Iun 2019
Banii tăi

Este în interesul creditorului şi al clientului să acţioneze în mod rezonabil şi cu onestitate pentru a găsi o soluţie pentru achitarea sumelor de plată restante fără a recurge la iniţierea unor proceduri judiciare.

Ministerul Finanţelor a făcut un ghid pentru neînţelegerile ce pot apărea între un creditor şi un client care are un credit cu ipotecă. Recomandă băncilor să evalueze cu atenţie sporită necesitatea cooperării cu clienţii care se confruntă cu dificultăţi financiare şi să aplice aceste recomandări.

Este în interesul clientului să contacteze banca în cel mai scurt timp posibil de la intervenirea situaţiei de dificultate financiară, pentru a spune problemele pe care le întâmpină în achitarea ratelor şi pentru găsirea unei soluţii de rezolvare în interesul comun.

 Cu toate că creditorii transmit, de regulă, clienţilor notificări în cazul neîndeplinirii obligaţiei de plată, se recomandă ca clienţii să se adreseze băncilor înainte de intervenirea unei asemenea situaţii. Băncile pot fi mai deschise să discute o soluţie care să fie favorabilă clienţilor de vreme ce aceştia arată responsabilitate şi angajament în rambursarea împrumutului. Discuţiile angajate din timp oferă clientului şi bancii ocazia de a ajunge la o soluţie rapid în scopul de a evita executarea silită. 

Clientul şi banca vor discuta direct cauzele întârzierilor la plată, situaţia financiară a  împrumutatului, precum şi orice propuneri de achitare a sumelor restante (de exemplu, vor lua în considerare natura temporară sau pe termen lung a cauzelor neachitării la timp a ratelor, precum şi capacitatea împrumutatului de a achita sumele restante într-un orizont de timp rezonabil). 

Restructurările creditului sunt o concesie, nu un drept

Creditorul este cea care decide până la urmă dacă va restructura sau nu un împrumut cu garanţie ipotecar, în condiţiile în care apreciază că clientul se află în situaţia de dificultate financiară. Acesta nu este un drept al împrumutatului, ci reprezintă un acord de voinţă din partea ambelor părţi.

Creditorul va decide încheierea unui acord extrajudiciar de restructurare a împrumutului cu luarea în considerare a circumstanţelor în care se găseşte clientul aflat în dificultate financiară şi a posibilităţilor de soluţionare a acestora în vederea stabilirii unui grafic de rambursare sustenabil şi pe care să şi-l poată asuma atât clientul cât şi creditorul.  

Recomandarea e ca părţile să comunice şi să se informeze reciproc cu privire la orice aspecte relevante. Trebuie o comunicare clară, echitabilă, care să nu inducă în eroare cealaltă parte.

La cererea creditorului, clientul va furniza băncii toate informaţiile necesare, inclusiv documente justificative legate de venituri sau orice alte active financiare, pentru a permite evaluarea corectă a situaţiei sale financiare.   

Pe de altă parte, clientul trebuie să furnizeze băncii, într-un termen stabilit de comun acord, toate informaţiile necesare evaluării de către creditor posibilităţilor reale de rambursare a împrumutului. Include veniturile sale periodice şi alte surse financiare, conturi de economii, investiţii şi altele, condiţiile actuale de angajare profesional, surse de venituri ale gospodăriei, perspective de angajare etc. Totodată clientul va informa creditorul cu privire la orice alte împrumuturi contractate sau orice alte obligaţii de plată. 

Părţile vor discuta, înainte de luarea oricăror măsuri de executare silită a ipotecii şi garanţiilor statului, orice soluţii posibile de restructurare a împrumutului.

 

ÎNTREABĂ EXPERTUL

Întreabă expertul

Ai întrebări? Avem răspunsuri!

ABONARE LA NEWSLETTER

Newsletter

Abonare la Newsletter