• Teste
  • Pontul
    Săptămânii
  • Resurse
  • Evenimente
  • Calculatoare
  • Știri

Dacă vrei să ai asigurare medicală de stat în 2021, trebuie să plătești asigurarea de Sănătate la stat până la 25 mai

10 Mar 2021
Banii tăi

Persoanele fizice care pot opta pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, dacă nu sunt angajate, dar vor să meargă la spitalele de stat fără să plătească. Condiția e să depună Declarația Unică și să plătească o contribuție, din mână, egală cu cea aferentă salariului minim (adică 10% din el pe lună).

Următoarele persoane fizice pot opta pentru plata contribuției:
- persoanele fizice care au estimat pentru anul curent venituri anuale cumulate, sub nivelul plafonului minim de 12 salarii minime brute pe țară. 

Aceste persoane datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate dacă:

  • Dacă depun Declarația Unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. Până la împlinirea termenului legal de depunere, respectiv până la data de 25 mai inclusiv, la o bază de calcul reprezentând valoarea a 6 salarii de bază minime brute pe economie.

Sau.

  • Dacă depun Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice ,după împlinirea termenului legal de depunere, la o bază de calcul echivalentă cu valoarea salariului de bază minim brut pe țară în vigoare la data de 25 mai a anului curent, înmulțită cu numărul de luni rămase până la termenul legal de depunere a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice - Capitolul I. Date privind veniturile realizate, inclusiv luna în care se depune declarația, respectiv 25 mai a anului următor.

Persoanele fizice care au estimat pentru anul curent un venit net anual cumulat din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri, mai mic decât nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, iar venitul net anual cumulat realizat este cel puțin egal cu nivelul a 12 salarii minime pe economie, datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate la nivelul a 12 salarii minime pe economie.

Termenul de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate  în acest caz este până la data de 25 mai, inclusiv a anului următor celui pentru care se datorează contribuția.

Persoanele fizice care nu realizează venituri din: salarii și asimilate salariilor, activități independente, drepturi de proprietate intelectuale, din asocierea cu o persoană juridică, din cedarea folosinței bunurilor, activități agricole, silvicultură și piscicultură, investiții, alte surse și nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate2 de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, se pot descurca în felul următor.
   
Dacă au optat pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi încep în cursul anului fiscal să realizeze venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din asocierea cu o persoană juridică, venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, venituri din investiții, venituri din alte surse, depun Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. Date privind veniturile realizate, dacă veniturile realizate sunt cel puţin egale cu nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară. În acest caz, contribuţia datorată prin exercitarea optiunii pentru anul în care au fost realizate veniturile este luată în calcul la stabilirea contribuţiei anuale.

Termenul de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate  în aceste cazuri este până la data de 25 mai, inclusiv a anului următor celui în care au depus declarația. Cota de contribuție de asigurări sociale de sănătate este de 10%. 
 

Exemplu de calcul:

O persoană fizică nu realizează venituri din altceva decât salarii, în 2021, dar vrea să fie asigurată la sistemul public de Sănătate:

Stabilirea contribuției de asigurări de sănătate:

a) valoarea salariului de bază minim brut pe țară în anul 2021 este de 2.300 lei.

b) data la care se depune declarația – 1 aprilie 2021. Persoana va fi asigurată 12 luni începând cu 1 aprilie 2021.

c) stabilirea bazei de calcul al contribuției

2.300 lei x 6 luni = 13.800 lei

d) determinarea contribuției de asigurări sociale de sănătate

13.800 lei x 10% = 1.380 lei

ÎNTREABĂ EXPERTUL

Întreabă expertul

Ai întrebări? Avem răspunsuri!

ABONARE LA NEWSLETTER

Newsletter

Abonare la Newsletter