• Teste
  • Pontul
    Săptămânii
  • Resurse
  • Evenimente
  • Calculatoare
  • Știri

COVID 19 bagă statul în priză. Se dau câte 2.000 de euro pentru firmele micro, dar și pentru PFA. Uite ce trebuie să faci ca să iei banii

13 Iul 2020
Afaceri

În cadrul planului dedicat sprijinirii mediului privat în contextul crizei generate de pandemia de Coronavirus, Guvernul României a pregătit și un pachet dedicaat microîntreprinderilor și persoanelor fizice autorizate(PFA). Sunt vizate, în fapt, meseriile liberale, cabinetele medicaale cei care lucrează în regim de colaborare sau consultaanță cu firmele medii și mari, dar și micii întreprinzători sau meseriași, de la zidari sau instalatori până l cei care administrează, de exemplu, mici magazine de bloc. Acestea fiind categoriile de români care lucrează în regim PFA sau pe microîntreprindere. Iată mai jos, datele exacte, aașa cum apar ele în proiectul de Ordonanță de Urgență. 

 

-  Microgranturile au valoarea de 2.000 euro și se acordă o singură dată, sub formă de sumă forfetară

Cine beneficiază:

-  micro-întreprinderi care fac dovada prin situațiile financiare depuse că nu dețin salariați cu contract individual de muncă.

-  Persoane fizice autorizate (PFA), ONG-urile cu activitate economică din domeniile de activitate prevăzute în  anexa cu lista de ctivități, ce va fi publicată odată cu OUG. 

 Persoanele fizice autorizate/cabinete medicale individuale din domeniul sănătății, dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19, care nu au beneficiat de stimulentul medical acordat în baza OUG 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență. Dovada implicării în activitățile legate de COVID-19, dar și pentru neacordarea stimulentului medical se face prin completarea unui formular anexă la cererea de finanțare emis de unitatea sanitară unde a prestat serviciul beneficiarul/ direcția de sănătate publică județeană după caz.

- Microgranturile  se acordă, pe bază de contract de acordare al ajutorului de stat beneficiarilor care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

- au desfășurat activitate curentă/operațională pe perioada a cel puțin unui an calendaristic înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția PFA /cabinete medicale individuale pentru care începerea activității poate să aibă loc până la data de 01.02.2020;

- au obținut o cifră de afaceri în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finanțare, cu excepția ONG și a beneficiarilor medicali numiți mai sus.

- își mențin activitatea pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub formă de microgrant.

Beneficiarii de microgranturi pot utiliza alocările pentru susținerea unor cheltuieli de tipul:

-Cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri precum și alte categorii stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;

- datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate;

- cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat; - cheltuieli privind achiziția de servicii și reparații necesare activității curente de bază cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curentă;

- cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului COVID-19;

- cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activității curente;

- cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, tehnologii, dotări independente necesare pentru reluarea activității curente pentru reluarea activităților economice.

 

ÎNTREABĂ EXPERTUL

Întreabă expertul

Ai întrebări? Avem răspunsuri!

ABONARE LA NEWSLETTER

Newsletter

Abonare la Newsletter