• Teste
 • Pontul
  Săptămânii
 • Resurse
 • Evenimente
 • Calculatoare
 • Știri

Impozitul pe veniturile gospodăriei-ce trebuie ştiut?

26 Apr 2017
Banii tăi

Scutirea de impozit a veniturilor sub 2.000 lei, impozitarea cu 10% a celor peste acest prag şi un sistem complex de deduceri reprezintă principalele atracţii ale noii filosofii fiscale. Sunt însă şi riscuri.

Din 2018, ar trebui să punem în aceeaşi căciulă veniturile din salarii şi pe cele asimilate salariilor, din activităţi independente, chirii şi arende, din investiţii, jocuri de noroc, etc, să scădem din total un şir lung de cheltuieli deductibile şi să plătim apoi din 2019 un impozit de 10% din suma rămasă. Sigur, asta dacă totalul e mai mare de 2.000 lei, în caz contrar impozitul e zero. Obligaţia plăţii impozitului revine celui ce înregistrează veniturile, deci nu angajatorului (care va mai reţine doar constributiile sociale). Aici apare un risc la adresa angajaţilor din mediul privat: ar trebui că angajatorul să le majoreze salariile nete cu suma aferentă impozitului pe venit (16%). Dar dacă nu o face bazându-se pe faptul că angajaţii oricum vor plăti impozit de numai 10% din 2018?

Ce mai trebuie să ştiţi despre noul impozit pe gospodărie?

Gospodăria se constituie prin decizie emisă de organul fiscal competent în baza cererii depuse de către membrii săi. Decizia de aprobare/respingere privind implementarea gospodăriei se emite în termen de 60 de zile de la dată primirii cererii. Cererea va cuprinde cel puţin numele şi prenumele, CNP-ul  fiecăruia dintre membri, semnătura acestora, precum şi membrul desemnat că reprezentant al gospodăriei. Determinarea plafonului neimpozabil aferent gospodăriei (Pn) se efectuează pe baza punctajului acordat în funcţie de numărul membrilor gospodăriei. Punctajul (P) alocat gospodăriei este egal cu numărul membrilor gospodăriei plus un punct, P = număr persoane +1. Stabilirea plafonului neimpozabil aferent gospodăriei se calculează că produs între punctajul acordat gospodăriei, 1.000 de lei şi 12 luni, adică Pn = P x 1.000 lei x 12 luni. Venitul global ajustat se stabileşte că diferenţa  între venitul anual global şi plafonul neimpozabil. Vgaj = Vag – Pn.

În situaţia în care venitul anual global ajustat este negativ gospodăriilor unde se află copii minori, se acordă un sprijin financiar în suma  de 1.600 lei/an pentru fiecare copil. Dacă venitul anual global ajustat este pozitiv, venitul net anual global impozabil (Vnai) se determina prin acordarea din venitul anual global ajustat pe gospodărie a mai multor deduceri, printre care:

 • contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorate şi plătite de către persoanele fizice;
 • primele de asigurare voluntară de sănătate, precum şi serviciile medicale furnizate sub formă de abonament astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească nivelul unui salariu minim pentru un muncitor necalificat pe gospodărie
 • primele de asigurare la fondurile de pensii facultative;
 • asigurările obligatorii pentru casă şi maşină (RCA).
 • programe educaţionale şi de recreere pentru copiii aflaţi în întreţinere: grădiniţe particulare, programe tip before/after school, taxe şcolare, tabere sau excursii şcolare, cursuri: limbi străine, arte, sport, cursuri de pregătire tip meditaţii;
 • activităţi educaţionale pentru tineri/adulţi;
 • activităţi sportive pentru adulţi (ex. abonamente sala fitness, gimnastică, dans, alte activităţi sportive);
 • achiziţii de cărţi şi produse de papetărie;
 • activităţi culturale (ex: bilete/abonamente la teatru, cinema, spectacole);
 • servicii balneo-climaterice, fizioterapeutice, kinetoterapeutice;
 • medicamente pentru boli cronice şi grave;
 • întreţinere şi reparaţii gospodărie;
 • susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii.

Pentru fiecare  gospodărie consultantul fiscal va completa declaraţia de venit global în numele membrilor gospodăriei, pe baza documentelor justificative furnizate de reprezentantul gospodăriei, care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor gospodăriei faţă de autorităţile publice până la data de 25 mai a anului fiscal următor celui în care s-au realizat veniturile. Impozitul anual datorat se comunica de către consultantul fiscal persoanei fizice desemnate din cadrul gospodăriei până la data de 25 mai a anului fiscal următor celui în care s-au realizat veniturile iar plata se efectuează în două tranşe, astfel: 1/2 din suma datorată la data depunerii declaraţiei de venit global, 1/2 din suma datorată în termen de 60 de zile de la data depunerii declaraţiei de venit global.

Problema sensibilă care apare aici este în ce măsură va reuşi majoritatea contribuabililor să pună de-o parte în cursul anului viitor banii care rămân în plus în buzunar odată cu renunţarea la reţinerea impozitului pe venit de către angajator astfel încât în 2019 să fie în stare să-şi achite la timp impozitul pe gospodărie (vorbim evident de gospodăriile cu venituri nete mai mari de 2.000 lei)?

ÎNTREABĂ EXPERTUL

Întreabă expertul

Ai întrebări? Avem răspunsuri!

ABONARE LA NEWSLETTER

Newsletter

Abonare la Newsletter