Start-up Nation la bilanţ

Pe 20 iulie Ministerul pentru Mediul de Afaceri a publicat lista tuturor antreprenorilor înscrişi în program, cu punctajele obţinute de aceştia şi numărul de noi locuri de muncă estimate în cazul în care vor obţine finanţarea.

În intervalul 15 iunie-14 iulie au fost depuse peste 19.000 de planuri de afaceri. Dintre acestea 8.653 au fost declarate finantabile în urma evaluării, având cele mai mari punctaje. Dintre proiectele finantabile, au luat 100 de puncte 3.983 de planuri de afaceri, cu 95 de puncte sunt 4.566 iar cu 90 de puncte au fost selectate 104 planuri de afaceri din cele 4.684 care aveau acelaşi punctaj. Rămân deci în aşteptare 4.580 de planuri de afaceri care vor avea şansa lor numai dacă se retrage cineva cu un punctaj mai bun sau plasat mai sus în lista cu „admişi” la acelaşi punctaj. Cum sistemul de evaluare favoriza afacerile din producţie, IT şi industriile creative rezultă că grosul finanţărilor va merge spre planurile de afaceri din această sferă.

Ce se întâmplă mai departe? Urmează verificarea documentelor depuse şi a planurilor de afaceri, doar pentru solicitările care au fost admise din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii, în ordinea numărului de ordine, în limita bugetului aprobat. Peste limita bugetului aprobat, verificarea planurilor de afaceri se efectuează în cazul în care unii dintre aplicanţii admişi la finanţare depun cerere-tip de renunţare totală/parţială la finanţare, în cazul în care Oficiul Teritorial pentru IMM-uri şi Cooperaţie (OTIMMC) constată că solicitanţii nu semnează acordul de finanţare în termenul specificat sau în situaţia unei suplimentări a bugetului alocat programului. Unitatea Programare, Selecţie, Evaluare şi Contractare a Programului  din cadrul OTIMMC se va ocupa de verificarea informaţiilor înscrise în planul de afaceri, completarea explicită a tuturor câmpurilor planului de afaceri, verificarea codului CAEN eligibil, inclusiv a legăturii activelor achiziţionate cu fluxul activităţilor/subactivitatilor care sunt necesare desfăşurării sau promovării activităţilor codului CAEN pentru care se solicită finanţare, concordanţă dintre codul CAEN pe care se accesează banii şi activităţile propuse în planul de afaceri.

În cazul admiterii planului de afaceri, se va emite o scrisoare ce va fi transmisă de către OTIMMC solicitantului. De asemenea, solicitantului i se pot solicita clarificări printr-o scrisoare semnată şi ştampilată de Şeful OTIMMC, clarificări ce vor fi trimise la OTIMMC în 5 zile de la primirea scrisorii. Nedepunerea clarificărilor solicitate în termen conduce la respingerea proiectului. Dacă în urma analizei planului de afaceri se constată neconcordanţe sau că informaţiile declarate nu sunt corecte, solicitantul va primi Scrisoare de înştiinţare a respingerii planului de afaceri. Acesta se poate adresa OTIMMC, formulând o contestaţie, în termen de 5 zile de la data primirii scrisorii de respingere pentru neîndeplinirea condiţiilor din punct de vedere administrativ, al eligibilităţii, veridicităţii şi conformităţii celor înscrise în Planul de afaceri on-line cu documentele justificative depuse.

După primirea Scrisorii de acceptare de principiu pentru finanţare în limita bugetului, conform programării OTIMMC, beneficiarii vor semna la sediul OTIMMC acordul de finanţare .Termenul limită de semnare a acordurilor de finanţare este 29 septembrie al anului în care a fost acceptat la finanţare. În maxim 1 an de la intrarea în vigoare a acordului de finanţare, dar nu mai târziu de  29 septembrie al anului următor intrării în vigoare a acordului de finanţare, beneficiarul este obligat să efectueze cheltuielile şi să depună documentaţia aferentă cererii de plată/rambursare la sediul OTIMMC. Documentaţia de decont poate fi depusă în maxim 3 tranşe.

Vezi aici lista tuturor solicitanţilor şi punctajele lor.

 

 

 

.

citește mai departe

Încearcă și: