• Afaceri
  • Firmele vor putea depune documente online

Firmele vor putea depune documente online

Depunerea online a documentelor presupune o economie considerabilă de timp în relaţia cu autorităţile fiscale, etapă la care nu aveau acces până acum persoanele juridice.

Spaţiul Privat Virtual de pe site-ul ANAF este un instrument deosebit de util persoanelor fizice care doreau să economisească ceva deplasări la sediul autorităţilor fiscale. Acolo se pot depune online declaraţiile de venit, se poate vizualiza în timp real stadiul declarării salariilor/contribuţiilor sociale de către angajatori (pentru a fi întrebaţi la timp de către beneficiari de ce întârzie), contribuabilii înregistraţi primesc avertizări privind emiterea deciziilor de impunere, etc. Era suficient un singur drum la Fisc pentru înregistrare şi alocarea parolei iar apoi persoanele fizice scuteau o mulţime de alte deplasări la sediul autorităţii fiscale şi cozile aferente de acolo. Din păcate, de această facilitate în relaţia cu Fiscul nu se puteau bucura şi persoanele juridice.

Ei bine, potrivit unui ordin de al Ministrului Finanţelor ce urmează să intre în vigoare de la 1 iunie,  firmele (dar şi alte entităţi fără personalitate juridică) vor putea transmite la rândul lor documente către Fisc online, prin intermediul Spaţiului Privat Virtual, cu condiţia să aibe certificat de semnătură electronică. Iată o lista de documente ce vor putea fi trimise şi primite de către companii prin intermediul Spaţiului Privat Virtual de pe site-ul ANAF.

Documente comunicate: decizii de impunere din oficiu, decizii privind modificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale, decizii privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale, decizii de impunere privind obligaţiile fiscale principale aferente diferenţelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecţiei fiscale la persoane juridice, decizii referitoare la obligaţiile de plată accesorii, acte de executare (somaţie, titlu executoriu, adresa de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti, adresa de înştiinţare privind înfiinţarea popririi, decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităţilor băneşti), notificări, înştiinţări, situaţia obligaţiilor fiscale de plată conform fişei pe plătitor, certificatul de atestare fiscală, certificatul de cazier fiscal, răspunsuri la sesizări, petiţii, reclamaţii, cereri de audienţă, adeverinţe prin care se atestă restituirea/ nerestituirea taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule/ taxei de poluare pentru autovehicule/ taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau a valorii reziduale a timbrului, istoricul acţiunilor din Registrul documentelor electronice comunicate prin Spaţiul Privat virtual, documentele de soluţionare a cererii de ajutor de stat, etc.

Din lista documentelor pe care firmele le pot trimite la Fisc prin SPV fac parte: declaraţii fiscale, cereri privind "situaţia obligaţiilor fiscale de plată conform fişei pe plătitor la data de...", cereri de eliberare a certificatului de atestare fiscală, cereri de eliberare a certificatului de cazier fiscal, cereri de solicitare de opinii privind aplicarea legislaţiei fiscale, sesizări, petiţii, reclamaţii, cereri de audienţă, cereri de eliberare a unor adeverinţe prin care se atestă restituirea/nerestituirea taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau a valorii reziduale a timbrului, cereri privind "Istoricul acţiunilor şi Registrul documentelor electronice comunicate prin Spaţiul Privat virtual", solicitări de informaţii publice, cereri de acordare a ajutorului de stat.

citește mai departe

Încearcă și: