• Afaceri
  • Ce presupune reglementarea „split TVA”

Ce presupune reglementarea „split TVA”

Firmele înregistrate ca plătitoare de TVA vor fi obligate să-şi deschidă un cont special de la 1 octombrie pentru virarea taxei iar legea prevede amenzi „mobilizatoare” dacă nu se conformează.

Necesitatea acestei legi este justificată prin faptul că nu toţi furnizorii de bunuri şi servicii virează statului cota de TVA încasată de la clienţi, unii dintre aceştia folosind surplusul de cash în alte scopuri iar în acest mod şi-ar crea un avantaj competitiv în raport cu concurenţa care virează la timp taxa. Prin urmare, toate firmele înregistrate în scop de TVA, inclusiv instituţiile publice înregistrate că plătitoare de TVA, vor fi obligate de la 1 octombrie (sistemul va fi implementat chiar de la 1 septembrie dar experimental) să îşi deschidă un cont special pentru încasări şi plăţi de TVA pe care să-l comunice furnizorilor şi beneficiarilor.

Mai departe, legea prevede că depunerea TVA aferentă încasărilor în numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit să se facă de către furnizor/prestator în contul sau de TVA în termen de 3 zile de la încasare. Banii pot fi folosiţi de acesta doar pentru achitarea TVA aferente achiziţiilor sale furnizorilor/prestatorilor săi, precum şi a taxei datorate bugetului de stat iar transferarea de sume din contul de TVA în alt cont de către titular se face doar cu aprobarea ANAF (retragerea de numerar din contul de TVA este interzisă).

Constituie contravenţii: a) plata TVA de către persoanele impozabile şi instituţiile publice în alt cont decât contul de TVA al furnizorului/prestatorului, în condiţiile în care acesta a comunicat beneficiarului un cont de TVA; b) nerespectarea de către persoanele impozabile şi instituţiile publice, înregistrate în scopuri de TVA, a obligaţiilor de a-şi deschide cont de TVA şi a celor legate de debitarea contului de TVA; c) nerespectarea de către persoanele impozabile şi instituţiile publice, înregistrate în scopuri de TVA , a obligaţiilor privind virarea TVA în propriul cont de TVA, în urmă diverselor încasări; d) debitarea contului de TVA de către titular.

Amenzile prevăzute sunt destul de piperate. Astfel, contravenţiile de la literele a) şi d) se vor sancţiona cu amendă egală cu 50% din suma reprezentând TVA nevirată în contul de TVA al furnizorului/ prestatorului. Contravenţiile de la litera b) se vor pedepsi cu amendă cuprinsă între 2000 lei şi 4000 lei. Contravenţiile de la la litera c) se vor pedepsi cu o amendă egală cu 10% din suma reprezentând TVA nevirata în contul de TVA al furnizorului/prestatorului. Contravenientul va putea plăti doar jumătate din amendă dacă o achita în maximum 48 de ore de la constatare.

citește mai departe

Încearcă și: